ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบาย มาตรการ การจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบาย มาตรการ การจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ข้อห้ามในการจัดกิจกรรม

ห้าม จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง เด็ดขาด
ห้าม มีการว๊าก ตะคอก ข่มขู่ ใช้คำหยาบคาย เหยียดหยาม ส่อเสียด ประชดประชัน
ห้าม บังคับ ข่มขู่ และกระทำการใดๆ ที่รุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจผู้อื่น
ห้าม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ของมึนเมา และสารเสพติดทุกประเภท
ห้าม กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะสื่อ แสดงออกทางลามก อนาจาร และผิดศีลธรรม
ห้าม บุคคลภายนอกเข้าร่วมจัดกิจกรรม
ห้าม จัดกิจกรรมในที่ไม่ปลอดภัย ลับตา อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ห้าม ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น หรือแต่งกายล่อแหลม
ห้าม คล้องป้ายหรือสัญลักษณ์ออกนอกมหาวิทยาลัย
ต้อง คัดแยกนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ และโรคประจำตัวก่อนเข้ากิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

วันธรรมดา  เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 09.00 – 16.00 น.

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา
โทร 0 2549 3027, 0 2549 4022