สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไร: ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ที่มี Impact Factor/Quartile สูงขึ้น” กิจกรรมที่ 1: ภาคบรรยาย

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ถ่ายทอดประสบการณ์จากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. : รับฟังเคล็ดลับ เทคนิค จากประสบการณ์ตรงของนักวิจัยแนวหน้าระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัย/นักสร้างสรรค์ : รับฟังเคล็ดลับ เทคนิค จากประสบการณ์ตรงจากนักวิจัย/นักสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่จัดงาน ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (สายวิทยาศาสตร์)

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 (สายสังคมศาสตร์)

สถานที่ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้โปรดลงทะเบียน  “ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560”

 ช่องทางการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ird.rmutt.ac.th

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
“ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร . 02 549 4681 โทรสาร 02 549 4680  อีเมล์ amonrat_s@rmutt.ac.th”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการ 94.3 KiB103
สายวิชาการ1.4 MiB430
แบบตอบรับการเข้าร่วม45.8 KiB85