หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ผู้ยืนขอ OTOP ผู้เป็น OTOP ทุกระดับดาวในเขต ปทุมธานี
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1.เป็นผู็ประกอบการ OTOP
– ประเภทอาหาร
– ประเภทเครื่องสำอาง และ สมุนไพรแปรรูป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปทุมธานี
2. มีความต้องการในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
สนใจเข้าร่วม
– พัฒนาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
-พบที่ปรึกษาตัวต่อตัว
-สร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
-เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และ ตลาด
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตึกสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
โทร : 02-549-3626-7 หรือ 094-091-1094
กำหนดการ อบรมวันที่ 25-26 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์(พักฟรี)

 

แสดงความคิดเห็น