ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-28 เมษายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=5270