ขอเชิญ ร่วมงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่๑๗

ขอเชิญ ร่วมงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่๑๗

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมบน facebookได้ที่ https://www.facebook.com/events/640082482850825/

แสดงความคิดเห็น