ประกาศฯ มทร.ธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศฯ มทร.ธัญบุรี เรืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอนย้าย
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่งไป ชำนาญการ อัตราเลขที่ 652
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 752

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=5186