ประกาศราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. โครงการ ซื้อวัสดุซ่อมแซมลานจอดรถ จำนวน 1 งาน

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. โครงการ เช่าเครื่องจักร จำนวน 1 งาน

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ดาวน์โหลด

NameSizeHits
60ราคากลาง(ซื้อหินคลุก) - งานรับปริญญา5847.6 KiB54
60ราคากลาง(เช่าเครื่องจักรจากชนกนันท์) - งานรับปริญญา5849.6 KiB57