ตรวจสอบราชชื่อ ผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบราชชื่อ ผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการปีการศึกษา 2559

นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยฯแล้ว (เกิดปี พ.ศ. 2539) ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันฯพร้อมรับเอกสารการขอผ่อนผันฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้นที่ 4 อาคาร สวท. ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มีนาคม 2560 น. ในวันเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (386.5 KiB, 446 downloads)