สาวน้อยแพ้กาย ไม่ยอมแพ้ใจ น้องแน๊ก คว้าเหรียญทองแดง เวทีระดับโลก

สาวน้อยแพ้กาย ไม่ยอมแพ้ใจ น้องแน๊ก คว้าเหรียญทองแดง เวทีระดับโลก

“เหนื่อยแค่ไหนก็อดเอา อย่างเพิ่งท้อแท้ ยังมีพ่อแม่ส่งกำลังใจให้” คติพจน์ประจำใจ “แน๊ก” นางสาวอนุษา ดวงเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาพิการบกพร่องทางการได้ยิน คนเก่งของ มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทองแดง สาขาการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ เมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 49 สาขา มีคนพิการกว่า 665 คน จาก 33 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

แน๊ก เล่าว่า สืบเนื่องมาจากตนเองได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 12 คนที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศไทย ในการรับรางวัลครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้ตนเองได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ หลังจากที่ได้โจทย์ในการแข่งขัน ตนเองได้เก็บตัวอยู่ที่มหาวิทยาลัย 3 เดือน โดยอาจารย์จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม ฝึกสอน และอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ช่วยตนเองในการเก็บตัวอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ สำหรับโจทย์ที่ได้รับในการแข่งขัน ต้องมีจุกไวน์ในการประดิษฐ์ 50 % สามารถใช้ใส่ไวน์ได้ ทุกอย่างที่ประดิษฐ์สามารถใช้งานได้ กติกาการแข่งขัน 6 ชั่วโมง ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 วัน วันที่หนึ่ง3 ชั่งโมงครึ่ง และวันที่สอง 2 ชั่วโมงครึ่ง ในสาขาที่ตนเองแข่งขันมีคนเข้าร่วม 10 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สโลวาเกีย มาเก๊า ฮ่องกง ฟิลิปปินส์

ผลงานของตนเองชื่อ “เถาองุ่น” วัสดุเหลือใช้ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ได้แก่ เศษไม้ไผ่ กระดาษหนังสือพิมพ์ โครงลวด (ไม้แขวนเสื้อเก่า) ขวดน้ำผลไม้ (พลาสติก) ลักษณะผลงานเด่นของตนเอง คือ การนำจุกก๊อกไวน์มาเฉียดเป็นชิ้น ใช้โครงลวดจากไม้แขวนเสื้อ ทำตัวโครงเถาองุ่น และสามารถแขวนแก้วไวน์ได้ จากนั่นนำมาติดกาวให้เป็นลักษณะเถาไม้ ดูด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่านำจุกก๊อกไวน์มาทำ นำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นนกฮูก สำหรับใส่จุกก๊อกไวน์ ทำไมต้องเป็นนกฮูก เนื่องจากนกฮูก เป็นเครื่องรางแห่งสติปัญญา สำหรับอุปสรรคในการแข่งขันมีเพียงจุกก๊อกไวน์ในการแข่งขันจะแข็งกว่าจุกก๊อกไวน์ที่ซ่อมที่เมืองไทย ระหว่างที่แข่งขันทำตามที่ได้ฝึกซ่อมมาจากคณะ นึกถึงพ่อแม่ที่เมืองไทย ไม่คิดว่าตนเองจะได้รับรางวัล เมื่อตอนประกาศชื่อว่าตนเองได้รับรางวัล ดีใจมาก ขอขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสตนเองไปแข่งขันยังประเทศฝรั่งเศส และขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาที่ฝึกสอนให้กับตนเอง

ตนเองมีปัญหาทางการได้ยินมาตั้งแต่ 4 ขวบ เนื่องจากมีแมลงเข้าหู และแม่ปฐมพยาบาลผิดวิธี หมอบอกว่า ส่งผลให้ตนเองจะไม่ได้ยิน กลายเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่นั้นมา ตนเองไม่ได้ยิน แต่ถ้าพูดแรงๆ จะได้ยินนิดหน่อย ภูมิใจที่ได้รับรางวัลและดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน มีเวทีให้ตนเองได้แสดงความสามารถ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันมีแต่คนเก่งๆ เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ และได้นำวิชาความรู้ที่เรียนไปใช้ในการแข่งขันด้วย ซึ่งตอนนี้ตนเองเหลือเพียงวิชาเดียวจะสำเร็จการศึกษา ตนเองอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท ถ้ามีโอกาสได้เรียน ตนเองเป็นลูกคนโตของบ้าน จึงอยากจะเรียนสูงๆ นำความรู้ที่เรียนไปประกอบอาชีพ ซึ่งร้านดอกไม้เป็นความฝันของตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ตนเองเป็นคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตนเองไม่เคยน้อยใจ เรื่องโชคชะตา แต่ถ้ามีโอกาสในการรักษาหายก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าไม่หายตนเองก็ยอมรับ ในสิ่งที่ตนเองเป็น แค่ทุกคนมีความตั้งใจและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต” น้องแน๊กกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/52433