ศิลปกรรมฯ มทร.ธัญบุรี คว้า 4 รางวัล ‘ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย’

ศิลปกรรมฯ มทร.ธัญบุรี คว้า 4 รางวัล ‘ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย’

การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (Thai Star Packaging Award 2016) จัดขึ้นโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และสถาบันรหัสสากลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ ‘เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC’ เพื่อเฟ้นหาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวนในระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คว้า 4 รางวัล ในเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 จากผลงานนิสิตนักศึกษาและกลุ่มบริษัทที่ร่วมประกวดทั้งหมดรวม 496 ผลงาน โดยผลงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว ได้รางวัลบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และอีก 3 รางวัลในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย คือ บรรจุภัณฑ์สำหรับแซนวิชได้รางวัลที่ 3 ขณะที่บรรจุภัณฑ์สำหรับขนมคุกกี้และบรรจุภัณฑ์สำหรับเรือจำลองได้รับรางวัลชมเชย

โดยครั้งนี้ ผศ.จุฑามาศ  เจริญพงษ์มาลา อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย) ผลงาน ‘บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ’ ซึ่งการออกแบบจะเน้นการโชว์สินค้า การจัดจำหน่าย รวมถึงความสะดวกต่อการขนส่ง ลักษณะบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย ส่วนแรกคือโครงสร้างชั้นในเป็นฐานล็อค ทำหน้าที่เป็นตัวจับยึดตัวสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ และอีกส่วนเป็นโครงสร้างภายนอกมีรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม สามารถวางเรียงซ้อนกล่องด้านบนได้เพื่อสะดวกในการขนส่งและคลี่แบบกล่องให้แบนราบได้เมื่อยังไม่บรรจุสินค้า และสามารถพับกล่องขึ้นรูปได้โดยไม่ต้องใช้กาว เมื่อเปิดกล่องออกมา สามารถโชว์ผลิตภัณฑ์เป่าแก้วได้ รูปทรงของกล่องจะคล้ายนกกำลังกางปีก ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดทำจากวัสดุกระดาษลูกฟูกลอน E ส่วนการออกแบบลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เป่าแก้ว ได้นำรูปแบบอาคารศาลาพระมิ่งขวัญ ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์มาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลาย เครื่องหมายการค้าใช้ชื่อว่า ‘ต้นแก้ว’ รวมถึงลวดลายด้านข้างและด้านหลังกล่อง สามารถจัดวางลายต่อเนื่องกันได้

บรรจุภัณฑ์สำหรับแซนวิช คว้ารางวัลที่ 3  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ในชื่อ ‘แซมวิช’ (Zamwish) ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ น.ส.รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เรื่องราวของแซนวิชถือเป็นอาหารที่ทานง่าย สะดวกและหลายคนรู้จัก จึงนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเชฟทำอาหาร ซึ่งเขาสามารถสื่อความเป็นอาหารได้ชัดเจนและมีความเกี่ยวข้องกับความอร่อย ความเป็นมืออาชีพ จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์แซนวิชให้มีลักษณะคล้ายใบหน้าที่สื่ออารมณ์ต่างๆ สีผิว และเชื้อชาติของเชฟ ซึ่งจะให้ความรู้สึกกับผู้บริโภคว่า ‘อร่อยเหมือนเชฟมาทำให้ทาน’ และตอบโจทย์การประกวดในเรื่องของ AEC

ขณะที่ บรรจุภัณฑ์สำหรับขนมคุกกี้ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ นายสุริยา  ศรีวะรมย์ และ น.ส.รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้มีบรรจุภัณฑ์ใส่ขนมคุกกี้ สำหรับใช้เป็นของขวัญมอบให้กับบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ จึงใช้รูปทรงหกเหลี่ยมมาออกแบบ และนำแรงบันดาลใจจากดอกไม้ที่กำลังผลิบานมาใช้ในการเปิดแสดงสินค้า ตัวบรรจุภัณฑ์มีลักษณะการบรรจุรวมหน่วย โดยจะรวมกล่องคุกกี้ขนาดเล็กจำนวน 6 กล่องเข้าไว้ด้วยกัน โครงสร้างภายนอกเน้นความแข็งแรงปกป้องสินค้า และเลือกใช้สีน้ำเงินเป็นหลัก ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

บรรจุภัณฑ์สำหรับเรือจำลอง ผลงานของนายไพโรจน์ โรจน์รักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เล่าว่า ตนชอบและหลงใหลในความเป็นไทย เมื่อได้มีโอกาสไปเที่ยวอยุธยาแล้วเห็นเรือจำลอง จึงได้คิดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเรือนี้ ซึ่งออกแบบให้สามารถพับขึ้นเป็นรูปเรือได้ หิ้วขนส่งเป็นของขวัญของฝากได้อย่างน่าสนใจ และเมื่อแกะบรรจุภัณฑ์ออก ภายในจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยา และรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับชาติในครั้งนี้

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/51938