นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบ้าน

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบบ้าน

บริษัท Landy Home จัดโครงการ “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสน์ 2016″ ภายใต้โจทย์ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก” โดยมีผลงานจากนักศึกษากว่า 30 ทีมจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.นเรศวร ,ม.รังสิต, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ามาถึง 3 รางวัล ผลงาน ” Len Len HOUSE” คว้ารางวัลแนวคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 โดยสมาชิกประกอบด้วย นางสาวสุพิชฌาย์ วาณิชย์ปฏิยุทธิ์ นางสาวศรุดา พรมดิษฐ์ นายธนภูมิ ทองประเสริฐ นายจิรศักดิ์ จุลมณี และนายภัทรพงศ์ ผูกเหมาะ ผลงาน “Your Space Home” คว้ารางวัลชมเชย สมาชิกประกอบด้วย นายพัทธนันท์ บุญกล่ำ นายวรายุทธิ์ สุทธิพงษ์เกียรติ และ นายฑศพนธ์ ธนะสุทธิพันธ์ ผลงาน “Cradle House” คว้ารางวัลเผยแพร่ ประกอบด้วย นางสาวนพนนท์ สินปรุ นายปัณณาทัต แสงนาค และนายอนิรุทธิ์ ฮัมมาลี

โดยสมาชิกทั้ง 5 คน ผลงาน ” Len Len HOUSE” รางวัลแนวคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบ ครอบครัวหนึ่งจะมีบ้านในฝันสักหลัง แต่ละครอบครัวก็อยากใส่ความเป็นตัวเอง ความต้องการของตัวเอง รวมถึงฟังชันก์การใช้งานที่จำเป็นที่จะทำให้บ้านที่เขาเลือกนั้นตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด   และด้วยลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความนิยมชมชอบเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และเบื่อหน่ายกับความจำเจ ผลงาน “Len Len HOUSE จึงเป็นที่มาของการตอบโจทย์ความต้องการ ที่เราเปรียบบ้านเสมือนของเล่นของเจ้าของบ้าน ที่สามารถเลือกตาม ความชอบและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการด้วยรูปแบบบ้านที่ไม่ตายตัวและสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบได้เมื่อต้องการ ในการออกแบบเราได้คำนึงถึงการ เลือกขนาดให้ได้ตามมาตรฐานวัสดุและมีแนวคิดในการรีเทินชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคา แลกเปลี่ยนรูปแบบเดิมเมื่อต้องการรูปแบบใหม่ กับทางบริษัท Landy home เพื่อนำไปรีไซเคิลรูปแบบใหม่และนำกลับมาเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าได้อีก  โดยสามารถเพิ่มจำนวนวัสดุ หรือเพิ่มเติมฉนวนต่างๆได้ตามความต้องการ  เพื่อให้บ้านมีความพิเศษที่ครบถ้วนที่สุด
โดยสมาชิกอีก 3 คน จากผลงาน “Your Space Home” ที่คว้ารางวัลชมเชย เล่าว่า จากการวิเคราะห์เจาะกลุ่มภาคอีสาน และเน้นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มอาเซียน การพัฒนาทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้นำแนวคิดวิถีชีวิตคนอีสาน สิ่งของที่เป็นจุดเด่น คือ กระติบข้าว บอกเล่าเรื่องราวการรับประทานอาหารกลิ่นไอแบบชาวอีสาน มาออกแบบพื้นที่ ตัวบ้าน ที่เปิดโล่งสัมพันธ์กับบริบทและบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งจุดเด่นการใช้ไม้ไผ่สานระแนงกันแดด โดยใต้หลังคาเปิดให้ลมพัดความร้อนที่สะสมใต้หลังคาออกทำให้บ้านเย็นขึ้น

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/52417