มาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Geneva International Invention 2016 และรางวัล Special Award on Stage จาก Taiwan Invention Association