นวัตกรรมแผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม

นวัตกรรมแผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม

ผลงานแผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม (Cooling Phytogel Facial with Nano Serum Mask) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “44thInternational Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) โดยนักวิจัย และนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 1,000 ผลงาน มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คน ผลงาน แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม ของ ดร.ไฉน น้อยแสง นักวิจัยและอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีคว้า 2 รางวัล คือรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Geneva International Invention 2016 และรางวัล Special Award on Stage จาก Taiwan Invention Association

นายไฉน น้อยแสง เจ้าของผลงาน เล่าว่า แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม ผลงานต่อยอดมาจาก แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพร เป็นโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Talent Mobility กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในปี พ.ศ. 2558 โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นหนึ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ทำปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ไฉน น้อยแสงไปทำปฏิบัติงานบางเวลาใน 1 สัปดาห์ไปทำงาน 3 วัน และนักศึกษา 3 คนคือ นายเอกณัฏฐ์  ลาภสัมพันธ์  นางสาวจิรภิญญา โชคสมัย และนางสาวขวัญกมล  สายรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงาม และสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ศูนย์วิจัยนวัตกรรมความงาม (Beauty Innovation Research Center; BIRC) บริษัทเบร คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ โดยทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยครั้งละ 1 ปี

สำหรับจุดเด่นแผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม ที่นำมาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบส่วนผสมในสูตรตำรับที่ได้จากธรรมชาติร้อยละ 95-100 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบหลักได้มาจากวิสาหกิจชุมชนที่มีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (organic) ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกที่มีการผสมผสานเสียงเพลงบรรเลงนำนั่งสมาธิ ที่ใช้ในระหว่างการทรีตเม้นท์แผ่นมาส์กกหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นมีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น และคงรูปอยู่ได้ สามารถแนบติดไปกับผิวหน้าได้ดี ช่วยดูซับสิ่งสกปรก สามารถทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้น และซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและออกฤทธิ์ทันที ช่วยเพิ่มให้ความเย็นแก่ผิวหนังซึ่งจะไปกระตุ้นประสาทในส่วนของตัวรับความเย็น (cold receptor) โดยตรง จึงมีผลต่อการรับรู้อุณหภูมิที่ปลายประสาท ทำให้ผิวหนังรู้สึกเย็นโดยไม่ได้เกิดจากการระเหยแล้วพาความร้อนออกไปจากผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังใช้คู่กับผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบอิมัลชัน ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร ซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นมาส์กหน้าสมุนไพร แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพรสามารถย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากผลงานของความสำเร็จของทีมวิจัยของ แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม ที่สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าสมุนไพร และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทย ทางบริษัทเบร คอสเมติก แลบบอราทอรีส์เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตุลี” ได้วางแผนการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยประมาณการไว้ว่าไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2559  โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และประกอบกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/52964