นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทองจากเวที 27th “ITEX’16”

พัฒนาอุปกรณ์การถัก