การประกวดหนังสั้นความคมชัดสูง 4K

การประกวดหนังสั้นความคมชัดสูง 4K หัวข้อชุด “Beautiful THAILAND”

บมจ.ไทยคม นำโดย นายธีระยุทธ บุญโชติ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์ผู้จัดการประจำภูมิภาคฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์หน่วยงานโซลูชั่นประมวลผลภาพกลุ่มงานขายสินค้าโซลูชั่น บริษัท พานาโซ-นิค ซิสเต็ม โซลูชั่นส์ เอเชียแปซิฟิคจำกัด (แถวนั่ง ที่ 4 จากซ้าย) และนายประพนธ์ ศิริสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (แถวนั่ง ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นความคมชัดสูงระดับ 4K-UHD ชุด “Beautiful THAILAND” ระดับอุดมศึกษาให้แก่ทีม Dream film Production จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับรางวัลเงินสด มูลค่า 50,000 บาท พร้อมกล้องพานาโซนิค 4K รุ่น Lumix G DMCGH4

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ทีม Dream film Production จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม Duplication จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีม 331 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Cerberus จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีม Mini Projectจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นความคมชัดสูงระดับ 4K-UHDในระดับอุดมศึกษาดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีระดับความคมชัดสูง 4K-UHD ในการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์ของประเทศ ผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่ได้รับการตอบรับจาก ผู้บริโภคอย่างสูงและถูกใช้ในการถ่ายทอดและผลิตรายการอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/52102

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/51887