เครื่องต้นแบบคัดแยกสีเนื้อสับปะรด

นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล และ ผศ.ศิริชัย แดงเอม