วิจัยต่อยอดว่านตาลเดี่ยว POLVERA : มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว

วิจัยต่อยอดว่านตาลเดี่ยว POLVERA : มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว

POLVERA : มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทบางกอกอะโลจำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ เป็นผู้ร่วมวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีการพัฒนาสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว ซึ่งเป็นพืชที่มีประวัติในการใช้สำหรับดูแลสุขภาพและความงาม จากงานวิจัยก่อนหน้า พบว่าสารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวที่สกัดด้วยวิธีที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนัง ลดการสร้างเมลานินในเซลล์เมลาโนไซต์ และมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีเมลานิน โดยให้ฤทธิ์มากกว่ากรดโคจิกซึ่งเป็นสารทำให้ผิวขาวประเภท tyrosinase inhibitor และมักนิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางอย่างแพร่หลาย สำหรับสารสกัดว่านตาลเดี่ยวสามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์ได้ และไม่มีความเป็นพิษของเซลล์ผิวหนังอีกด้วย ซึ่งจากการทดลองพบว่าสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวเป็นสารที่สามารถนำมาพัฒนาวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางได้ โดยทางวิทยาการแพทย์แผนไทย ได้ทำการจดสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมมากมายทั้งในและต่างประเทศ

 POLVERA : มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บริษัทบางกอกอะโลจำกัด เป็นบริษัทที่ส่งออกวัตถุดิบว่านหางจระเข้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ภายใต้แบรนด์ POLVERA โดยโครงการนี้ได้นำวัตถุดิบว่านหางจระเข้ที่เป็นจุดเด่นของบริษัทมาร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นำสารสกัดว่านตาลเดี่ยวไปพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มมาส์กหน้าในรูปแบบใหม่ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เช่น ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์การกระตุ้นคอลลาเจน และฤทธิ์ต้านการสังเคราะห์เมลานิน มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้กับผิวหนังมนุษย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

POLVERA : มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นมาส์กหน้าชนิดเข้มข้นสำหรับกลางคืน แต่อยู่ในรูปแบบเนื้อเจลใสซึ่งมีความเหนียวเหนอะหนะน้อยกว่า และพัฒนาให้สามารถซึมลงผิวได้ดีกว่าในรูปแบบครีม ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้สูง สรรพคุณช่วยให้ผิวหน้าขาว กระจ่างใส ลดริ้วรอย ชุ่มชื้น ลดการระคายเคืองของผิว ล่าสุดคว้า รางวัลระดับดีมาก จากการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Innovation Awards) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สำหรับผู้สนใจ POLVERA : มาส์กว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดว่านตาลเดี่ยว มีวางจำหน่ายในท้องตลาด โดยบริษัทบางกอกอะโล จำกัด ภายใต้แบรนด์ POLVERA และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/54525