ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 24 ธันวาคม  2560

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

ค่าอบรม 39,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02-549-4968

อ.พัชรินทร์ 084-643-4295 ,อ.มธุรา 086-778-1032

คุณอรทัย 089-594-8830

www.larts.rmutt.ac.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ใบสมัครโครงการไกด์รุ่นที่8105.7 KiB252

เอกสารโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 8 449.1 KiB1368