ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ตามประกาศลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 4 อัตรา มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time (เพิ่มเติม) ดังนี้

1. นางสาวจันจิรา เดชแพง
2. นายวุฒิพงษ์ คนึงศีลศุภผล

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงาน Part Time

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time (เพิ่มเติม) (1.2 MiB, 146 downloads)