ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=5102

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (880.8 KiB, 170 downloads)