ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ MAP

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม’ 2017 โดยส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “MAP”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมมือกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม’ 2017   โดยส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “MAP”

กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2560  

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดภาพยนตร์สั้น กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iSFC2017

ลักษณะของผลงาน  ภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ ” MAP ”

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผลงานภาพเคลื่อนไหว 1 เรื่อง ต่อจำนวนสมาชิก 2คน
หมายเหตุ ระบุตำแหน่งที่รับผิดชอบหรือหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหว (ลงในใบสมัคร)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1) ผลงานภาพเคลื่อนไหว มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3นาที และไม่เกิน 5นาที ไม่นับรวมเครดิตท้ายเรื่อง
2) มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitle)
3) ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่นักศึกษาเป็นผู้ผลิตจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
4) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยพิจารณาทักษะทางด้านกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นรายบุคคล
5) ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสามารถนำไปเผยแพร่ได้

เกณฑ์การพิจารณาผลงานภาพเคลื่อนไหว

1) ด้านเนื้อหา : ผลงานภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหัวข้อในการประกวดและมีการนำเสนอแนวคิดที่โดดเด่น
2) ด้านการผลิต : มีการใช้เทคนิคพื้นฐานทางภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี อาทิ การควบคุมภาพ เสียงและการลำดับตัดต่อภาพ
3) ด้านความคิดสร้างสรรค์ : มีการออกแบบการเล่าเรื่องและการผลิตได้อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงมีเทคนิคในการนำเสนอผลงานภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ
การส่งผลงาน

1) บันทึกผลงานภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอขนาดไม่ต่ำกว่า 720×480 (NTSC) หรือ 720×576 (PAL) ลงบนแผ่น DVD จำนวน 5 แผ่น (ขอสงวนไม่คืนผลงาน)
2) อัพโหลดไฟล์ต่างๆ บน Google ไดรฟ์ ดังนี้
a) ไฟล์วิดีโอผลงานขนาดไม่เกิน 352×240 (NTSC) หรือ 352×288 (PAL)
b) ไฟล์บทภาพยนตร์
c) ไฟล์บทภาพ (storyboard) ถ้ามี กรณีวาดลงกระดาษ สามารถถ่ายเป็นรูปภาพได้
d) ไฟล์เพลงประกอบ
e) ไฟล์ภาพประกอบกราฟิกหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อ้างอิง ถ้ามี

โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ sfc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น sfc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2560
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hiu.rmutt.ac.th