เลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

เลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ นั้น  ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พร้อมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกไปเป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 >>คลิ๊ก<<