วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่ายจะทำการปรับปรุงระบบ 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ส่งผลให้เวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  6 โมงเย็น ถึง เที่ยงคืน

ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่ายจะทำการปรับปรุงระบบ core switch  ส่งผลให้เวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้