นศ.มทร.ธัญบุรี สร้างระบบ ‘มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน’ ผ่านมือถือ

นศ.มทร.ธัญบุรี สร้างระบบ ‘มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน’ ผ่านมือถือ

ปัญหาด้านพลังงานที่มีการใช้กันอย่างสิ้นเปลืองและอาจเกินความจำเป็น อาทิ การลืมปิดสวิทช์เครื่องใช้ไฟฟ้าในเฉพาะเวลาที่เร่งรีบ หรือสวิทช์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ห่างไกลจากผู้ใช้งาน เป็นต้น จนอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการควบคุม รวมถึงการไม่ตระหนักถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่าย ดังนั้นจากปัญหาข้างต้นนี่เอง จึงจุดประกายความคิดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เอ็ม – พีระพงษ์  ทองสุข และ บิว – ณัฐฑิตา  อินวัตพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พัฒนา ‘ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์’ ให้ผู้ใช้งานสามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านทางมือถือ โดยมี นายปองพล  นิลพฤกษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา

เอ็ม เล่าว่า การพัฒนาระบบนี้ เริ่มต้นจากโมดูลหลักสำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน มีโปรแกรมฝังไว้ที่ตัวโมดูลและระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Smart Devices ซึ่งใช้เว็บซ็อกเกตโปรโตคอล (WebSocket Protocol) เป็นโปรโตคอลหลักในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และสร้างบ้านจำลองเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของระบบ โดยระบบนี้ประกอบไปด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น เป็นไฮไลท์สำคัญของตัวระบบ ซึ่งรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และยังมีส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกระบบปฏิบัติการ เช่น iOS และ Windows เป็นต้น

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสัมผัสหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยตรงหลังจากเข้าสู่ระบบ โดยหน้าแรกของระบบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนการควบคุมปิดเปิดแบบสัมผัส ส่วนตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า และส่วนแสดงอุณหภูมิของโมดูลที่ติดตั้งภายในบ้าน เมนูการใช้งานมีทั้งหมด 7 ฟังก์ชั่น ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้ 5 ฟังก์ชั่น คือ หน้าแรกของระบบ ประวัติการใช้งานของผู้ใช้ ควบคุมด้วยการตั้งเวลาถอยหลัง ควบคุมด้วยการตั้งวันที่และเวลาที่ต้องการ ควบคุมด้วยตำแหน่งจีพีเอสสำหรับให้ผู้ใช้งานกำหนดระยะห่างจากตัวบ้านเพื่อทำการกำหนดระยะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนหน้าจัดการใช้งานจะเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน รวมถึงหน้าตั้งค่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น เช่น ชื่อและรูปภาพของอุปกรณ์ จำนวนวัตต์ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองหน้าดังกล่าวสามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ดูแลระบบเท่านั้น

ส่วนที่สอง เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry PI 2 Model B และรีเลย์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ 8 ช่องทาง รวมถึงการสร้างบ้านจำลองเพื่อแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดกว้าง 85 สูง 160 และลึก 20 เซนติเมตร ซึ่งมีจำนวนหลอดไฟ 4 ดวง พัดลม 1 ตัว และสะพานไฟเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้

ส่วนบิว ได้อธิบายเสริมว่า หลังจากทำการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน พบว่า ระบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ทุกส่วนที่พัฒนาขึ้นนี้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานของระบบ โดยเฉพาะการควบคุมแบบสัมผัสที่สามารถ สั่งเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างง่าย และสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตำแหน่งจีพีเอสได้อีกด้วย สำหรับระบบดังกล่าวนี้ พวกเราเห็นควรว่าจำเป็นต้องพัฒนาต่อในอนาคตคือ ควรมีโมดูล WIFI แยกออกมาจากโมดูลหลักเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายทุกที่ภายในบ้านและแยกเป็นอิสระต่อกัน โดยโมดูลที่แยกออกมานี้สามารถส่งต่อข้อมูลผ่าน WIFI ไปยังโมดูลหลักเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบในเครื่องแม่ข่ายอีกทีหนึ่ง

ด้าน อาจารย์ปองพล สรุปให้ฟังว่า ระบบเพื่อการมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านมือถือของนักศึกษานี้ เป็นความคิดต่อยอดจากสิ่งที่เรียน ผสมกับเรื่องราวเทคโนโลยี ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่โดยฝีมือคนไทย ถือเป็นผลงานต้นแบบที่จะนำไปสู่คุณภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในการจะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเป็น 10-20 เท่าตัว ที่สำคัญคือองค์ความรู้ที่ได้ยังอยู่ที่คนไทยอีกด้วย ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 088 148 9146

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/54883