ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 60 (ตลาดแรงงาน)

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 60 (ตลาดแรงงาน)

16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมา
1. Transcript
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. Resume
(กรุณานำสำเนาเอกสารมาให้เพียงพอต่อการสมัครงาน)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  www.getjob.rmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2435-2345 ต่อ 126 (คุณแหม่ม), ต่อ 129 (คุณเยาว์)


กำหนดการพิธีเปิดงาน

“ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 60” (ตลาดแรงงาน)

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

09.00 – 10.00 น.       ลงทะเบียน

– ลงทะเบียนสถานประกอบการ รับเอกสาร

– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน

– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

10.00 – 11.00 น.        แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง

11.00 – 12.00 น.        พิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 60” (ตลาดแรงงาน)

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานในพิธี  เดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธีเปิดงาน

– พิธีกรกล่าวต้อนรับ

– อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานจัดงาน  กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

– อธิการบดีและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

– กรรมการบริหาร บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด มอบของที่ระลึกให้แด่ประธานพิธีเปิด

และประธานจัดงาน

– ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธของสถานประกอบการ

12.30 – 13.30 น.        – พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ

13.30 – 15.30 น.        แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง

15.30 – 16.00 น.        ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณ

 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

09.00 – 10.00 น.       ลงทะเบียน

– ลงทะเบียนสถานประกอบการ รับเอกสาร

– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน

– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ

10.00 – 15.30 น.        แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง

15.30 – 16.00 น.        ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณ

“รายชื่อสถานประกอบการ”

บริษัทเข้าร่วมจัดบูธวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
15.5 KiB
146 Downloads
Details
รายชื่อบริษัทจัดบูธ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ วันที่ 2 กพ  60
14.5 KiB
137 Downloads
Details