ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 วันที่ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

Center for Research and Development of Tropical and Sub -Tropical Crops

Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy

หัวข้อการประชุม

 • สารสกัดและเอนไซม์
 • อาหาร
 • หลังการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวและพืชไร่
 • ผักและผลไม้
 • พืชพลังงานและเทคโนโลยีการทำแห้ง
 • อื่นๆ

 

 กำหนดการสำคัญ

 • เปิดรับลงทะเบียน (ออนไลน์) วันที่  9 มกราคม 2560
 • หมดเขตบทคัดย่อ (ออนไลน์) วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 • แจ้งผลตอบรับเสนอผลงาน  วันที่  30 มิถุนายน 2560
 • จัดงานประชุมวิชาการและวิจัย วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
 • วันสุดท้ายส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม วันที่  4 สิงหาคม 2560

ค่าลงทะเบียน

ชำระเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 • อาจารย์และบุคคลทั่วไป 2,500 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท

ชำระเงินหลังจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 • อาจารย์และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 2,500 บาท

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่