RMUTT Adobe Certified Associate Thailand Competition 2017

Adobe Certified Associate Thailand Competition 2017

ท้าทายความเป็นที่หนึ่งของคุณ กับกิจกรรม  RMUTT Adobe Certified Associate Thailand Competition 2017 ” โอกาสดีดีที่มหาวิทยาลัยมอบให้คุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Thailand Competition 2017 ” ขึ้น เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนประเทศไทยในการประชันความสามารถการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การรับสมัคร

  • สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2560
  • สามารถเข้าร่วมสมัครผ่านเว็บไซต์ **ลงทะเบียน**

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  • เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator
  • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบเรียนรู้

โปแกรมการแข่งขัน

  • Adobe Certified Associate Thailand Competition รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 1 โปรแกรม
    ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Photoshop ใน Version CS6 และ/หรือ CC และถ้ามีความรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator จะเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

แผนกอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 549 3085 , 4079

 

 

Adobe Certified Associate Thailand Competition 2017