ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’60 (Open House)

นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’60 (Open House)

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’60 (Open House) เปิดบ้านราชมงคล  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำการเปิดสอน และนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายอาทิเช่น
– สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

– การสัมนาทางวิชาการและงานวิจัย

– เปิดบ้านราชมงคล 2560 (Open House)

– จัดติวสอบตรง ป.ตรี

–  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

– การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะ

 

และภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และสินค้าผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด อีกมายมาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-549-4992 02 549 4990

ชมภาพบรรยากาศ งานวันสถาปณามหาวิทยาลัยย้อนหลัง ได้ที่ >> ราชมงคลวิชาการ