ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ระหว่างวเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี