ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
สิริกิตยสมบูรณ์สวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันติวงศ์
มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี