ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศ รับสมัคร นักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ตามประกาศลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 4 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time ดังนี้

1. นางสาวเสาวลักษณ์ เพิ่มพูน
2. นายประพันธ์ ประทุมวัน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัตงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงาน Part Time

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงาน Part Time
366.5 KiB
110 Downloads
Details