ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญเข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กำหนดการ

พิธีเปิดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

เวลา ๑๔.๐๐ น.                     – อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมเพียง ณ สถานที่จัดนิทรรศการ

  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

เวลา ๑๔.๐๕ น.                    – ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน
เวลา ๑๔.๑๐ น.                    – อธิการบดี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราชมงคล
เวลา ๑๔.๑๕ น.                    – อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา ๑๔.๒๐ น.                    – น้อมถวายบังคมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
เวลา ๑๔.๒๕ น.                    – อธิการบดี ผู้บริหาร ลงนามถวายอาลัย
เวลา ๑๔.๓๐- ๑๔-๔๕ น.       – นำชมนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

หมายเหตุการณ์แต่งกาย               ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน    ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

บุคลากรในสังกัด มทร.ธัญบุรี ชุดปกติขาวไว้ทุกข์/ชุดสุภาพไว้ทุกข์
นักศึกษา ชุดนักศึกษาเรียบร้อย นศ.ชาย สวมเนคไทด์มหาวิทยาลัย