ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ชาวอเมริกันและแคนาดา ฟรี

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ชาวอเมริกันและแคนาดา ฟรี

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เป็นโครงการทีี่ทางคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดหาผู้สอนภาษาชาวต่างชาติเจ้าของภาษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจและยังเป็นการเพิ่มโอกาสได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ชาวอเมริกาและยังเป็นการเพิ่มโอกาสได้ฝึกสนทนาภาษาอังฤษกับชาวต่างชาติชาวอเมริกาและแคนาดา ที่คณะศิลปศาสตร์ ทุกวันช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันพุธ) ณ ห้อง Self – Access Room ชั้น 6 คณะศิลปศาสตร์

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 4952  คณะศิลปศาสตร์