อุ้มชาวนา พ้นวิกฤต ราคาข้าวตกต่ำ

ราคาข้าวตกต่ำ มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาศให้นักศึกษาลูกหลานเกษตรกรนำผลิตผลมาขาย ที่ RMUTT Walking Street ฟรี

ราคาข้าวตกต่ำ : รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อนจาก ราคาข้าวตกต่ำ อยู่ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมีชาวนาอยู่เป็นจำนวนมาก และเนื่องจาก มทร.ธัญบุรี มีครอบครัวของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า 500 ครอบครัว ทั้งยังมีนักศึกษา และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจำนวนมาก ดังนั้นตนจึงมีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกร โดยมหาวิทยาลัยจะดูแลเรื่องสถานที่จัดจำหน่าย รวมถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ให้กับเกษตรกร ในรูปแบบบรรจุถุงสุญญากาศ ตั้งแต่ 1- 5 กิโลกรัม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ และช่วยยืดอายุเวลาการจัดเก็บข้าวสาร ทำให้ผู้สนใจสามารถซื้อข้าวได้เป็นจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่จะซื้อข้าวสารจากเกษตรกร เพื่อนำมามอบเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน เพราะเป็นการขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้ามาจำหน่ายข้าวได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ 02-5494990-2, 025494994-5, 0-95956-4473 , 0-81924-6266

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สั่งการให้กองทุนพัฒนานักศึกษา พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้ความเดือดร้อนจาก ราคาข้าวตกต่ำ ทุนละ 10,000-30,000 บาท ซึ่งการพิจารณาให้ทุนการศึกษาครั้วนี้จะมีความแตกต่างกันตามความเดือดร้อน และรายได้ของแต่ละครอบครัว เช่น หากครอบครัวนั้น ๆ มีบุตรหลานวัยศึกษาหลายคน หรือ พ่อแม่เลี้ยงเดียว ก็จะพิจารณาให้ทุนมากหน่อย หรือจัดเพิ่มให้มากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ทางมหาวิทยาลัยพร้อมจัดหางานภายในมหาวิทยาลัยให้ทำด้วย.