พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี  วันอาทิตย์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี โทร. ๐๒-๕๔๙-๓๐๕๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “มทร.ธัญบุรี กฐินพระราชทาน” ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่บัญชี ๔๕๓-๑-๔๒๐๔๑-๒