ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559” Start Up รุ่นที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559” รุ่นที่ 9

รับผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ “นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด”

ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ บางแสน จังหวัดชลบุรี

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 09-6893-4546 หรือ email: coe-sme.ba@rmutt.ac.th