ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี