ขอเรียนเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) 2559

ขอเรียนเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) 2559

ขอเรียนเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี สำหรับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จะแจ้งกำหนดวัน และเวลา การตรวจสุขภาพอีกครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตรวจสุขภาพ 59 (146.2 KiB, 299 downloads)