ประกาศ !! เปิดลงทะเบียน รุ่นที่ 8 และ 9

โครงการ start Up รุ่นที่ 8-9

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559

รับเฉพาะผู้ประกอบการ “นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี และตราด”

*รุ่นที่ 8 วันพฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี

*รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.startup.rmutt.ac.th/2016/08/09/start-up8-9/