แจ้งไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้วันพุธที่ 27 ก.ค. 2559 เวลา 18.00น.

วันพุธที่ 27 ก.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป

ทางทีมงาน network จะมีการ maintanance ระบบ จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว