โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7

โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559
** รับเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ “นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด”

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎา 2559 เวลา 08.30-18.00 น.
เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

สำรองที่นั้งที่ www.startup.rmutt.ac.th
สอบถามข้อมูล โทร. 09-6893-4546 และ http://www.facebook.com/startup.rmutt/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.startup.rmutt.ac.th/2016/07/22/start-up7/

โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7

ตารางอบรม 18 ชม-รุ่น7 (90.5 KiB, 128 downloads)