รายชื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปี 2559

 

รอบปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (บ่าย)

รอบพิเศษ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (บ่าย) และ วันเสาร์ – อาทิตย์ (เช้า-บ่าย)

รอบสมทบ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (เช้า-บ่าย)

 

ดาวน์โหลด กลุ่มและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปี 2559 

NameSizeHits
NameSizeHits
กลุ่มและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปี 2559 รอบปกติ381.6 KiB2015
กลุ่มและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปี 2559 รอบพิเศษ85.3 KiB599
กลุ่มและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปี 2559 รอบสมทบ146.9 KiB730
ข่าวประชาสัมพันธ์-คุณวุฒิวิชาชีพ-รปภ-เรื่องประเมิน4.9 MiB1033
ตรวจสุขภาพ 59146.2 KiB276
ตารางอบรม Startup-รุ่น 890.1 KiB202
บัญชีรายชื่อผูผานการทดสอบ145.4 KiB201
ประกาศ กกต ฉบับ 2107.3 KiB70
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร67.5 KiB72
รับสมัครคัดเลือกบุคคล2.8 MiB335
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี 256070.3 KiB1535
รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร2.5 MiB206
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก880.8 KiB136
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมิน869.4 KiB246