โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา

โครงการย่อยที่ 1 กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิติกร

โครงการย่อยที่ 2 การสอบสวนและการไกล่เกลี่ย 

กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 ถึง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในฐานะองค์คณะผู้พิจารณาสอบสวน และนิติกร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา
589.7 KiB
299 Downloads
Details