ราคากลางปี 2559

ราคากลางปี 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

Icon of ราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 71 หลัง 113955 บาท ราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 71 หลัง 113955 บาท (152.1 KiB)
Icon of สำเนาของ 59ราคากลาง(วัสดุจากนิวสตาร์รับเบอร์) สำเนาของ 59ราคากลาง(วัสดุจากนิวสตาร์รับเบอร์) (59.7 KiB)
Icon of สำเนาของ 59ราคากลาง(วัสดุจากสิริบุตร) สำเนาของ 59ราคากลาง(วัสดุจากสิริบุตร) (59.7 KiB)
Icon of สำเนาของ 59ราคากลาง(วัสดุจากหจม ธาราวัฒน์) สำเนาของ 59ราคากลาง(วัสดุจากหจม ธาราวัฒน์) (59.7 KiB)