ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยฯ

กำหนดการตรวจสุขภาพ นศ ปี59 (ครั้งที่1)
71.8 KiB
1213 Downloads
Details