ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม TOEIC

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมโทอิค (TOEIC)  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด   เรียน วันที่ 23 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559  เวลา 09.30 – 11.30 น. และ  13.00 – 15.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC
294.3 KiB
479 Downloads
Details