คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  

002

1. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิงต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน

2. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยรวมและฝึกซ้อมใหญ่

วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ แต่งกายปกติขาวไว้ทุกข์และนำกระบี่ ถุงมือ มาฝึกซ้อมด้วย และต้องแต่งกายดังนี้

005new-03

3.การแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

การแต่งกายบัณฑิตชาย

ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ ปกติขาว ไว้ทุกข์
2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่และถุงมือ
3) สวมครุยปริญญาทัยเครื่องแต่งกาย

ข. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
3) มีแผงคอ ตามแบบที่กำหนดประดับเข็ทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 ซ.ม. ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือศอก
4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน
5) ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
6) รองเท้าหนังหุ้มสนสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย

ก. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) แต่งการชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาวไว้ทุกข์
2) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่รับการการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัดถือกระบี่และถุงมือ
3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ข. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า ติดปลอกแขนทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก
2) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบสากลทรงสุภาพ
3)รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
4) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

 

006nwe-02

การแต่งกายบัณฑิตหญิง (ติดริบบิ้นสีดำที่แขนซ้าย เหนือศอกประมาณ 5 นิ้ว)

ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าแขน ติดกระดุมสีเงินลาย
ดุนนูนตราสัญลักษณ์ และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย
3) กระโปงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดนูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกันหรือสีตามที่ส่วนราชการกำหนด
4) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข้มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
5) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสุงเกิน 2 นิ้ว)
7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่กาย

ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์

1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ชายเสื้อตรง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้องแขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
3) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)
5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย

1) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีสายรัดข้อมือ
2) กระโปรงสีกรมท่ายาว ไม่มีลวดลาย
3) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีนำเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณืมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
4) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
5) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสุงเกิน 2 นิ้ว)
7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่กาย

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง (ติดปลอกแขนทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก)

ค. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

1.) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นขาว ไม่ผูกเทคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า ติดปลอกแขนทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก
2.)กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข้า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
3.) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4.) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)
5.) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ง. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมีครรภ์

1.) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ชายเสื้อตรง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อ ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมทับด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า
2.) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข้า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน
3.) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
4.) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)
5.) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

จ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย

1.) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควรติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อ สวมทับด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า
2.) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ชายเสมอกัน
3.) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
4.) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
5.) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
6.) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)
7.) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

อ่านประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

003-01

1.   การถวายความเคารพ

         บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย

ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน  แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบายแล้วโน้มลำตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้า สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนั้น ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม

     บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง

  1. ที่เป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ใช้วิธียืนตรงถวายความเคารพเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตชาย
  2. ที่เป็นข้าราชการแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติขาว ดุษฎีบัณฑิตหญิง และมหาบัณฑิตหญิง ที่ไม่ใช่ข้าราชการ  ให้ใช้วิธี ถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้– ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบาย ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่ง  ตามถนัดไปด้านหลัง ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไว้ข้างลำตัว ขณะที่ไขว้ขามาด้านหลังให้ทิ้งน้ำหนักย่อตัวลงตรงๆ พร้อมกับสายตาหลบต่ำ  จากนั้นยืดตัวขึ้นลากขาที่ไขว้กลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม– สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่รับราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพตามระเบียบแล้วแต่กรณี

 

004

    2.   การเดิน

เมื่ออาจารย์ผู้กำกับแถวให้สัญญาณ ให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ลุกขึ้นและถวายความเคารพ  แล้วให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยเดินเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง และเดินตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  จะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที  คือเมื่อก้าวขึ้นสู่เวที  และถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขน และก้าวพองามไปยังจุดที่กำหนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ข้างหน้าตนเสมอ

        3.   การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ 3 แล้ว ก้าวไปจุดที่ 4 จุดเฉพาะพระพักตร์ ชิดเท้า แล้วดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

         4.   การเชิญปริญญาบัตร

เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตร ให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก ถวายความเคารพก่อนนั่งประจำที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการสำรวม

 

007

5.   การเตือนด้วยบัตรรหัสสี

ในระหว่างการซ้อม ทั้งด้านบนและด้านล่างเวทีจะมีคณาจารย์คอยพิจารณาการปฏิบัติตนของ   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต หากดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเตือนโดยไม่ต้องบอกกล่าวด้วยวาจาอันเป็นการรบกวนให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตต้องมีอาการชะงักขณะฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงเพียงแต่รับบัตรรหัสสี จากคณาจารย์ แล้วนำไปฝึกซ้อมใหม่ตามจุดที่กำหนดจนคณาจารย์เห็นว่าถูกต้องจึงคืนบัตรแล้วกลับเข้านั่งประจำที่

จุดที่ บัตรรหัสสี ข้อความบนบัตร
1 ฟ้า การแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรดแต่งกายให้ถูกต้อง
3 เหลือง ยังถวายความเคารพไม่ถูกต้อง  โปรดถวายความเคารพให้ถูกต้อง
3-4 น้ำตาล เป็นจุดเฉพาะพระพักตร์  เมื่อคณบดีอ่านชื่อของท่านจึงก้าวเข้าสู่   จุดที่  3 ถวายความเคารพ

เข้าสู่จุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้

4 ชมพู การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม
5 ขาว การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องถอยหลังเฉียงไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองที่ประทับแล้วถวายความเคารพพร้อมกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา ก้าวเดินลงจากเวทีด้วยอาการสำรวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้

 

008-01

บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต พึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดังนี้

การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและวัน  เวลาที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การเตรียมตัวล่วงหน้า

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น เตรียมลางานเพื่อไปฝึกซ้อม  เตรียมเครื่องแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และอื่น ๆ

การเตรียมบัตรประจำตัว

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การระวังรักษาสุขภาพ

ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่เสาะท้องและไม่ดื่มน้ำมากเกินควร

การปฏิบัติตามที่คณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมแนะนำ

ในการฝึกซ้อม จะมีคณาจารย์มาฝึกซ้อมแนะนำให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ควรจะฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ และหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ชำนาญและมั่นใจ

การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(1)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่กำหนด

(2)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ที่ได้รับการประทับตราและลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งแสดงว่าดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้ผ่านการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว

(3)   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอนเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(4)   ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ นาฬิกา กำไล สร้อยคอ ปากกา ตุ้มหู  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง  ของขบเคี้ยว  และเอกสารทุกชนิดเข้าในหอประชุมโดยเด็ดขาด

(5)   อยู่ในอาการสำรวมขณะนั่งอยู่ในหอประชุม ไม่ลุกออกไปทำกิจธุระใดๆ จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้กำกับแถวเพื่อนำการเข้า –  ออกหอประชุมเท่านั้น

 

009

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าหอประชุมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

 1. โทรศัพท์มือถือ

2. กล้องถ่ายรูป

3. อาวุธ นาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ สร้อยคอ ปากกา

    ตุ้มหู เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ

4. กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระดาษทิชชู

5. บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด

6. เอกสารทุกชนิด

บัณฑิตที่นำสิ่งของดังกล่าวติดตัวมา จะไม่อนุญาตให้นำเข้าหอประชุม

แสดงความคิดเห็น