รายชื่อผู้สอบผ่าน IC3 Certification

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีและขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านโครงการอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate ประกาศนียบัตรรับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น  Neutral Vendor Standard  โดย  Global Digital Literacy Council  และรองรับโดยกระทรวงไอซีที  กระทรวงวัฒนธรรม  และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ Training Center