โครงการ คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

ในชื่องาน “คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่”

20160129-het

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ

– ร้อยดวงใจมาลัยแม่

– อาหารแทนใจ ส่งสายใยเพื่อแม่

– การออกแบบตกแต่งหมอนอิงจากเศษผ้าไหม

– การวาดภาพและตกแต่งภาพในหัวข้อ พระคุณแม่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครการประกวด

ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โทร. 02-549-3161 โทรสาร 02-577-2358 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี