การแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Internet of Things”   โดยผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2559

20160128-iCPC2016 

รายละเอียดดังนี้ 

1) สามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใด ๆ ในการรับหรือส่งข้อมูล

2) ตัวแอพพลิเคชั่นสามารถอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือโมบาย (Android, iOS, etc.) ถ้าอยู่ในรูปแบบของโมบายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3) ถ้ามีการจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบเซอร์เวอร์และสามารถดูมีการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4) ขอบเขตของชิ้นงานไม่จำเป็นต้องใหญ่มาก แต่ให้ครอบคลุมการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างขอบเขตงานที่เหมาะสม เช่น แอพพลิเคชั่นเรียกดูความชื้นในดินแบบเรียลไทม์ (จากเซนเซอร์วัดความชื้น เป็นต้น)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0878683676
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th